• THINKING CONTEMPORARY ART; CURATING CONTEMPORANEITY  • Galvojant apie šiuolaikinį meną; Kuruojant šiuolaikybę
 
 
 
 

Terry Smith has been researching contemporary art theory and history and formulating principles of contemporary curating for over a decade. Specifically he is concerned with how artists, architects, curators and art theorists react to peculiarities of contemporary reality and the contemporary itself. In this lecture Smith speaks about the idea of the contemporary and contemporaneity as it relates to world picturing, place making and connectivity both in general and in the work of contemporary artists.

Terry Smithas jau daugiau nei dešimtmetį tyrinėja šiuolaikinio meno teorijos ir istorijos problemas ir formuluoja šiuolaikinio meno kuravimo bei teorinio kalbėjimo apie jį principus. Anot jo, menininkai, architektai, kuratoriai ir meno teoretikai savo praktikose reaguoja į esminius šiuolaikinės tikrovės ypatumus, į pačią šiuolaikybę. Šioje paskaitoje Smithas kalba apie šiuolaikiškumo ir šiuolaikybės idėjas, siedamas pastarąsias su pasaulio vaizdavimu, erdvių kūryba (placemaking) ir sąryšingumu (connectivity).

 
 
 
 
 
 

Terry Smith is a professor of art history and theory at Pittsburgh University and a visiting professor at National Institute for Experimental Arts of University of New South Wales in Sydney. He is an author of a number of publications, among which is The Architecture of Aftermath (University of Chicago Press, 2006); What is Contemporary Art? (University of Chicago Press, 2009); Contemporary Art: World Currents (Laurence King, 2011 and Pearson/Prentice-Hall, 2012) and Thinking Contemporary Curating (Independent Curators International, 2012). Smith has also compiled the Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity and Contemporaneity (Duke University Press, 2008), together with Nancy Condee and Okwui Enwezor.

Terry Smithas – šiuolaikinio meno istorijos ir teorijos profesorius Pitsburgo universitete (JAV) ir vizituojantis profesorius Nacionaliname eksperimentinių menų institute Naujojo Pietų Velso universitete Sidnėjuje. Jis yra kelių knygų autorius, tarp kurių: The Architecture of Aftermath (University of Chicago Press, 2006), What is Contemporary Art? (University of Chicago Press, 2009), Contemporary Art: World Currents (London: Laurence King; Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice-Hall, 2011 ir 2012) ir Thinking Contemporary Curating (New York: Independent Curators International, 2012). Kartu su Nancy Condee ir Okwui Enwezoru sudarė knygą Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity and Contemporaneity (Duke University Press, 2008).

 
 
 
photo from the archive of Terry Smith

nuotrauka iš Terry Smitho
asmeninio archyvo
 
 • ŠIUOLAIKINIS MENAS IR JO SROVĖS: PALIEKANT GLOBALIZACIJĄ UŽNUGARYJE

  Terry Smith

  Nėra jokios abejonės dėl globalizacijos – dominuojančios tarptautinėje ekonomikoje ir politikoje nuo pat 1980-ųjų ir visame pasaulyje skleidžiančios spektaklio kaip individualios bei kolektyvinės vaizduotės teatro idėją – įtakos šiuolaikinėms meno praktikoms. Bandydami sukurti spektaklio kultūroje konkuruoti gebančius centrus, didieji muziejai skatino būtent globalius šiuolaikinio meno suvokimus. Šia samprata naudojosi ir tarptautinė meno rinka, pūsdama kainų burbulą ir tokiu būdu apie 2000-uosius metus sudarydama kerintį, tačiau kartu ir rizikingą, save vis (be galo) papildantį sektorių. Taigi, šiuolaikinis menas iškyla ne tik neseniai praturtėjusių gyvenimo stiliuje ar skverbiasi į populiariąją kultūrą, juo yra naudojamasi ir bandant įtvirtinti stambius ekonomikos atgaivinimo ar nekilnojamo turto projektus. Daugybė meno kritikų, istorikų, kuratorių bei teoretikų, suprasdami šių jungčių tarp meno ir socialinų pokyčių kontūrus, kėlė daugybę esminių klausimų.

  (Visas tekstas netrukus)

  Iš anglų kalbos vertė: M. B.
  Versta iš: „Contemporary Art: World Currents in Transition Beyond Globalization“, in: The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, ed. Hans Belting, Andrea Buddensieg, Peter Weibel. Karlsruhe: Center for Art and Media, 2013.

  Yto Barrada, TECTONIC
  (detail/fragmentas), 2004/2010.