• CONTEMPORARY ART, THE SPECTATOR, AND THE WORLD  • Šiuolaikinis menas, žiūrovas ir pasaulis
 
 
 
 

In this lecture Alexander Alberro explores forms of art and spectatorship that have emerged in the past two and a half decades and are referred to as “contemporary.” The new modes are varied and span from relational practices that seek to immerse art in the world of everyday life, to concepts that define art as autonomous. What unites them is a strong interactive dimension. With contemporary art, the viewer’s participation is constitutive rather than incidental. Added to this, Alberro proposes that contemporary art exists in a mediating space between the local and the global: a parallel territory, relatively autonomous from the political domain, and dedicated as a result to questions, debates, inventions of a specifically artistic nature.

Šioje paskaitoje meno istorijos profesorius Alexander Alberro nagrinėja meno bei „žiūroviškumo“ formas, užgimusias per pastaruosius dvidešimt penkerius metus ir apibendrintas terminu „šiuolaikinis“. Visas šias formas, pradedant nuo reliacinių praktikų, siekiančių panardinti meną kasdienybėje, iki koncepcijų, apibrėžiančių meną kaip autonomišką reiškinį, jungia stipri interaktyvumo dimensija. Šiuolaikinio meno akivaizdoje, teigia Alberro, žiūrovo dalyvavimas yra esminis dalykas. Paskaitoje taip pat kalbama apie šiuolaikinio meno egzistavimo erdvę, kuri, anot lektoriaus, yra tarpinė – nei griežtai lokali, nei globali – menas egzistuoja paralelinėje teritorijoje, palyginti nepriklausomoje nuo politinės sferos ir atsidėjusioje klausimams, debatams bei išradimams, kurie yra konkrečiai meninės prigimties.

 
 
 
 
 
 

Alexander Alberro is a professor of art history at Barnard College/Columbia University in New York. He is the author of Conceptual Art and the Politics of Publicity (MIT Press, 2003), and the editor of a number of books, including Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings (MIT Press, 2011), Art After Conceptual Art (MIT Press, 2006), and Conceptual Art: A Critical Anthology (MIT Press, 2000). His essays on contemporary art have appeared in a wide variety of journals and exhibition catalogues. Alberro is currently working on a volume, Periodizing Contemporary Art (MIT Press), which explores new forms of art and spectatorship that have crystallized in the past two decades.

Alexander Alberro yra Barnardo koledžo/Kolumbijos universiteto meno istorijos profesorius. Jis yra knygos Conceptual Art and the Politics of Publicity (MIT Press, 2003) autorius ir daugelio knygų sudarytojas, tarp kurių: Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings (MIT Press, 2011), Art After Conceptual Art (MIT Press, 2006), Conceptual Art: A Critical Anthology (MIT Press, 2000). Alberro tekstai, skirti šiuolaikiniam menui, publikuojami daugelyje meno žurnalų ir katalogų. Šiuo metu jis ruošia knygą Periodizing Contemporary Art (MIT Press), kurioje nagrinėja per pastaruosius du dešimtmečius išsikristalizavusias naujas meno ir „žiūroviškumo“ formas.

 
 
 
Photo from alfa.lt
Nuotrauka iš alfa.lt portalo
 
 • PERIODIZUOJANT ŠIUOLAIKINĮ MENĄ

  (tekstas netrukus)

  Iš anglų kalbos vertė: I. P. B.
  Versta iš: Alexander Alberro, Periodizing Contemporary Art, 2013.

  Olafur Eliasson, The Weather
  Project
  (installation view/instaliacijos vaizdas), Tate Modern, 2003.